Global Wines & Spirits s.r.o.
Václavské nám. 53
110 00 Praha 1
www.global-wines.cz
marketing@global-spirits.cz

Sierra Tequila - Sierra Tequila je nejprodávanější tequilou Evropy!

Vážení zákazníci,

od září 2014 se dle platné legislativy ČR zrušila povinnost certifikace lihovin, tzv. vystavování „rodných listů“.Jak poznat bezpečný alkohol

Společnost Global Spirits, jako člen Unie Výrobců a Dovozců Lihovin (CEPS) a Českého Sdružení Značkových Výrobků (ČSZV), potvrzuje, že zahraniční alkohol z jejího portfolia uváděný na trh České republiky, splňuje veškeré požadavky, jak ze zdravotního, tak bezpečnostního hlediska.

Jde o zcela bezpečné a výrobci certifikované výrobky, které splňují podmínky dohledatelnosti zboží, a to až do základní úrovně, formou konkrétní výrobní šarže. Ošetřeno legislativním opatřením EU (CONSLEG: 1989L0396 - 03.11.1992), obsaženým ve vyhlášce Ministerstva Zemědělství ČR 324/1997. Zároveň společnost Global Spirits garantuje, že zahraniční alkohol s originálním kolkem 7006 nebo novějším A021 je bezpečný.