Global Wines & Spirits s.r.o.
Václavské nám. 53
110 00 Praha 1
www.global-wines.cz
marketing@global-spirits.cz

Sierra Tequila - Podle indiánské legendy je tequila magický halucinogenní nápoj pro potěšení bohů a válečníků

Vážení zákazníci,

od září 2014 se dle platné legislativy ČR zrušila povinnost certifikace lihovin, tzv. vystavování „rodných listů“.Jak poznat bezpečný alkohol

Společnost Global Spirits, jako člen Unie Výrobců a Dovozců Lihovin (CEPS) a Českého Sdružení Značkových Výrobků (ČSZV), potvrzuje, že zahraniční alkohol z jejího portfolia uváděný na trh České republiky, splňuje veškeré požadavky, jak ze zdravotního, tak bezpečnostního hlediska.

Jde o zcela bezpečné a výrobci certifikované výrobky, které splňují podmínky dohledatelnosti zboží, a to až do základní úrovně, formou konkrétní výrobní šarže. Ošetřeno legislativním opatřením EU (CONSLEG: 1989L0396 - 03.11.1992), obsaženým ve vyhlášce Ministerstva Zemědělství ČR 324/1997. Zároveň společnost Global Spirits garantuje, že zahraniční alkohol s originálním kolkem 7006 nebo novějším A021 je bezpečný.